Club Åland-medlemsvillkor

Allmänt

Club Åland är Åland Post Frimärkens sätt att belöna sina samlarkunder. För Club Åland ansvarar: Åland Post Ab, Frimärken, PB 1100, 22111 Mariehamn.
FO-nummer: 2220702-9

Kontaktuppgifter till Club Åland:
Åland Post Frimärken
PB 1100
AX-22111 Mariehamn
ÅLAND, Finland
Telefon: +35818636631
E-post: stamps@alandpost.com

Medlemskap

Medlemskapet i Club Åland är kostnadsfritt.
Företag är inte berättigade till medlemskap i Club Åland.
Club Åland har tre nivåer; brons, silver och guld. Medlemskap på de olika nivåerna berättigar till olika förmåner. Medlemsnivån fastställs utifrån den totala summan registrerade inköp under ett år. Posten Åland har rätt att ändra nivåsystemet och förmånerna som de olika nivåerna berättigar till.

Uppgradering/nedgradering

Uppgradering av medlemsnivån sker en gång per år, vid årsskiftet. Om du inte upprätthåller medlemsnivån sker en nedgradering, även den vid årsskiftet.

Övriga villkor

Åland Post har rätt att ge olika Club Åland-medlemmar olika typer av erbjudanden och förmåner. Det innebär bland annat att Åland Post inte är skyldiga att ge samma förmåner till alla kunder utan att förmånerna exempelvis kan beviljas enbart medlemmar på en viss nivå eller inom ett visst geografiskt område.
Åland Post har rätt att när som helst enligt eget övervägande göra ändringar i Club Åland-programmet, programmets regler eller grunderna för hur nivåerna beviljas. Ändringarna börjar gälla genast utan meddelande i förväg, om inte Åland Post uppger annat. Club Åland-medlemmar meddelas om ändringar på http://www.alandstamps.com/. Åland Post strävar dessutom efter att meddela om ändringarna i kundtidningen Åland Post Frimärken om meddelandet fortfarande är aktuellt när tidningen publiceras.
Åland Post ansvarar inte för eventuella förluster till följd av ändringarna som har gjorts och Åland Post är heller inte skyldiga att ersätta förlusten på något sätt.