Club Ålandin ehdot

Yleistä

Club Åland on Åland Post Frimärkenin tapa palkita keräilijäasiakkaitaan. Club Ålandista vastaa: Åland Post Ab, Frimärken, PB 1100, 22111 Mariehamn.
Yritystunnus: 2220702-9

Yhteystiedot Club Ålandiin:
Åland Post Frimärken
PB 1100
22111 Mariehamn
Puhelin: 018 636640
S-posti: stamps@alandpost.com

Jäsenyys

Club Ålandin jäsenyys on maksuton.
Yritykset eivät ole oikeutettuja Club Ålandin jäsenyyteen.
Club Ålandissa on kolme tasoa; pronssi, hopea ja kulta. Eri tasojen jäsenyys oikeuttaa eri etuihin. Jäsenyystaso perustuu rekisteröityjen ostojen kokonaissummaan yhden vuoden aikana. Åland Postilla on oikeus muuttaa tasojärjestelmää ja eri tasojen oikeuttamia etuja.

Luokitus

Jäsenyystason luokitus tapahtuu kerran vuodessa, vuoden vaihteessa. Mikäli et säilytä jäsenyystasoasi, sinut siirretään alemmalle tasolle (ei koske pronssitasoa). Siirto tapahtuu vuoden vaihteessa.

Muut ehdot

Åland Postilla on oikeus antaa Club Åland-jäsenille erilaisia tarjouksia ja etuja. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että Åland Post ei ole velvollinen antamaan samoja etuja kaikille asiakkaille. Edut voidaan antaa esimerkiksi jonkin tietyn tason jäsenille tai tietyn maantieteellisen alueen jäsenille.
Åland Postilla on oikeus milloin tahansa oman päätöksensä mukaan tehdä muutoksia Club Åland-ohjelmaan, ohjelman sääntöihin tai tasojen hyväksyntäperusteisiin. Muutokset astuvat voimaan välittömästi ilman etukäteisilmoitusta, mikäli  Åland Post ei muuta ilmoita. Club Åland-jäsenille tiedotetaan muutoksista kotisivulla osoitteessa http://www.alandstamps.com/. Åland Post pyrkii ilmoittamaan muutoksista myös Åland Post Postimerkit-asiakaslehdessä, mikäli tiedotus on yhä ajankohtainen lehden ilmestyessä.
Åland Post ei vastaa muutosten aiheuttamista mahdollisista menetyksistä. Åland Post ei ole myöskään velvollinen korvaamaan menetystä millään tavalla.