Postin taustaa Ahvenanmaalla

Ahvenanmaalla postaalinen toiminta aloitettiin Ruotsin vallan aikana vuonna 1638. Toiminta käsitti pitkään lähinnä postinkuljetusvelvoitteen hoitamisen. Kesti vuoteen 1866 ennen kuin Kastelholman ja Eckerön postikonttorit saivat seuraa Maarianhaminan postikonttorista. Vuonna 1809 toiminta siirtyi Venäjän vallan alaisuuteen Suomen suurruhtinaskunnalle.

 

Postitoiminta Suomen aikana

Useimmat postikonttorit perustettiin 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa. Postinjakelulinjat perustettiin ensin postinkuljetuslinjoiksi. Useimmat varsinaiset jakelulinjat perustettiin 1920-luvun tienoolla. Postitoiminta siirtyi itsenäiselle Suomelle vuonna 1917. Vuonna 1927 postilaitos yhdistettiin lennätinlaitoksen kanssa Posti- ja lennätinlaitokseksi

Kohti nykyaikaisempia muotoja

Posti oli organisoitu kuin virasto. Suomi peri tsaarimaisen järjestelmän. 1970-luvulla päätettiin, että toimintaa harjoitettaisiin ”liiketoiminnallisten periaatteiden mukaisesti”. Laitoksen nimi muutettiin vuonna 1981 Posti- ja telelaitokseksi. Vuonna 1990 organisaatiojärjestelmä muutettiin vapaaksi liikelaitokseksi – Posti-Tele – itsenäisine taloudenhoitoineen.

Postipankki

Postipankki perustettiin vuonna 1888. Yhtiömuoto muutettiin osakeyhtiöksi 1.1.1989. Pankin nimi muutettiin keväällä 1998 Leonia Pankki Oyj:ksi. Posten Åland ei harjoita enää minkäänlaista pankkitoimintaa.

Omat postimerkit

Ahvenanmaa sai omat postimerkit vuonna 1984. Merkit julkaistiin yhteistyössä Posti- Telen ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa aina 31.12.1992 saakka. Postikonttoriverkosto uusittiin vuonna 1991, jolloin kolmannes konttoreista lakkautettiin ja kolmannes muutettiin asiamiesposteiksi. Loput konttoreista varustettiin pankkiterminaalein.

Vuoden 1991 puolivälissä koko suomalainen postitoiminta muuttui. Suomi – ja Ahvenanmaa – oli maailman ensimmäinen maa, joka avasi postimarkkinat kilpailulle ilman minkäänlaista lakiin perustuvaa monopolisuojaa.

Oma postilaitos vuonna 1993

Ahvenanmaa sai oman postilaitoksen 1. tammikuuta 1993 itsehallintolakiin tehdyn muutoksen myötä. Ahvenanmaan Postia koskevaan maakuntalakiin perustuvaa toimintaa hoitaa Ahvenanmaan maakuntahallituksen alaisuudessa oleva liikelaitos.

Uusi postiterminaali vuonna 2002

Toiminta laajentui vuonna 2002, kun uusi postiterminaali otettiin käyttöön Jomalan kunnassa sijaitsevassa Svibyssä, aivan Maarianhaminan rajojen ulkopuolella. Yhteen paikkaan keskitetty postitoiminta vaikutti hyvin positiivisesti koko toimintaan. Vuodesta 2006 lähtien postiterminaali toimii niin ikään Postin pääkonttorina. Postiterminaalia on laajennettu useaan kertaan ja edelleenkin lisärakennuksia rakennetaan ja suunnitellaan.

Posten Ålandista tuli osakeyhtiö 2009

Tammikuun 1. päivänä 2009 Posten Ålandin yhtiömuoto muutettiin liikelaitoksesta osakeyhtiöksi. Posten Åland Ab:n ainoa omistaja on Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Posten Åland Ab muutti nimensä 1. maaliskuuta 2016. Uusi nimi on Åland Post Ab. Samalla otimme käyttöön uuden logon ja graafisen profiilin. Muutoksen perustana on yhtiön kansainvälistyminen.