Minun postimerkkini -merkkien yleiset toimitusehdot kuluttajille

1 Toimitusehtojen soveltamisala ja voimassaolo

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Åland Postin myydessä Minun postimerkkini–merkkejä kuluttajille maailmanlaajuisesti. Kuluttajana pidetään fyysistä henkilöä, joka tilaa Minun postimerkkini -merkkejä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.
Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja Åland Postin välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Tekemällä tilauksen asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot.
Nämä toimitusehdot astuvat voimaan 12.6.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Minun postimerkkini -merkkien tilaussopimus syntyy, kun Åland Post on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen. Åland Postilla on ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Posten Åland ilmoittaa asiakkaalle siirrosta etukäteen. Åland Postilla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

3 Toimintaperiaatteet ja menettely

Åland Post voi muuttaa toimintaperiaatteita ilman asiakaskohtaista ilmoitusta asettamalla muutetut ehdot nähtäväksi osoitteeseen https://www.alandstamps.com/fi. Asiakkaan tulee siis joka kerta tutustua tarkasti näihin ehtoihin ja sitoutua noudattamaan näitä ehtoja Minun postimerkkini -merkkejä tilatessaan. Mikäli asiakas ei hyväksy näiden toimitusehtojen kaikkia ehtoja tai jos asiakkaalla ei ole laillista oikeutta tai valtuutusta hyväksyä näitä ehtoja, asiakas ei saa käyttää Minun postimerkkini -merkkien tilauspalvelua.
Asiakas hyväksyy, että hänellä on oikeus käyttää Åland Postilta tilaamiaan Minun postimerkkini -merkkejä ainoastaan asiakkaan yksityisessä käytössä postimerkkien normaalissa käyttöyhteydessä. Muunlaiseen käyttöön asiakkaan on saatava Åland Postilta kirjallinen suostumus.
Minun postimerkkini -merkki toimii asiakkaan postilähetyksen kuljetusmaksuna postitettaessa lähetyksiä Ahvenanmaalta. Minun postimerkkini -merkkejä ei käytetä viestinnän välineinä sananvapauslainsäädännön tarkoituksen mukaisesti. Åland Postilla on oikeus harkintansa mukaan määrittää asiakkaan tilaukselle enimmäismäärä.
Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Minun postimerkkini -tavaramerkkiä ilman Åland Postin kirjallista suostumusta. Asiakkaan tilaaman Minun postimerkkini -merkin käyttöoikeuteen sisältyy oikeus käyttää kyseisen Minun postimerkkini -merkin kuvaa ainoastaan muuttamattomana.
Asiakas hyväksyy, että Åland Postilla on oikeus ylläpitää valitsemillaan toteutusmuodoilla rajoittamattoman ajan luetteloita julkaistuista Minun postimerkkini -merkkien kuvista muun muassa harrastelija- ja museotarkoituksiin. Åland Postilla on oikeus julkaista tällainen luettelo. Luetteloihin voidaan myös sisällyttää kuvat julkaistuista Minun postimerkkini -merkeistä ja tiedot niiden tilaajista. Asiakkaalla on tilauksen yhteydessä oikeus ilmoittaa, ettei hän halua tilaamansa Minun postimerkkini -merkin kuvaa julkaistavaksi tällaisissa luetteloissa.
Jos asiakkaan lähettämässä kuvassa on henkilön kuva ja/tai nimi, asiakas on vastuussa siitä, että asiakas on saanut kyseiseltä henkilöltä suostumuksen käyttää kuvaa/nimeä kaikilla toimitusehtojen tarkoittamilla tavoilla Minun postimerkkini -merkkiliiketoiminnan yhteydessä sekä sisällyttää kuva/nimi Åland Postin ylläpitämään luetteloon.
Jos asiakkaan lähettämässä kuvassa on muuta kuin ruotsinkielistä tekstiä, asiakkaan on Åland Postin pyytäessä toimitettava valantehneen kielenkääntäjän virallinen ruotsinkielinen käännös tekstistä, minkä jälkeen tilausta ryhdytään käsittelemään. 
Posten Åland voi kieltäytyä valmistamasta, lataamasta tai muutoin siirtämästä kuvia ja sisältöä, jotka Åland Postin yksinomaisen harkinnan mukaan ovat lainvastaisia, sopimattomia tai Minun postimerkkini -merkkeihin soveltumattomia. Asiakas on tietoinen siitä, että tällaisessa tilanteessa Åland Postilla on oikeus poistaa kyseiset kuvatiedostot.
Aineisto, josta Åland Post voi kieltäytyä tekemästä Minun postimerkkini -merkkejä, on mm. seuraavanlaista (luettelo ei ole täydellinen): kuvat ja tekstit, joiden julkaiseminen voisi täyttää rikoslaissa säädettyjen rikosten tunnusmerkistön; kuvat ja tekstit, jotka sisältävät sopimattomia aiheita tarkoittaen kuvia, jotka ovat laittomia, vahingollisia, uhkaavia, häiritseviä, häpäiseviä, epäsiveellisiä, karkeita, toisen yksityisyyttä loukkaavia, vastenmielisiä tai säädyttömiä; kuvat, kuviot ja tekstit, jotka eivät ole postimerkkeihin liittyvän arvon mukaisia; kuvat ja kuviot, jotka sisältävät valtiollisia, yhteiskunnallisia tai vastaavia symboleita tai postitoimintaan liittyviä tunnuksia; kuvat, kuviot ja tekstit, jotka loukkaavat jo myönnettyä patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta yksinoikeutta, henkilön oikeutta omaan nimeensä, kuvaansa ja yksityiselämäänsä sekä kuvat, jotka on lähetetty tuntemattomasta tai väärästä osoitteesta.
Mikäli asiakas haluaa teettää valokuvaamossa tai koulussa kuvatuista muotokuvista tai muuten ulkopuolisen ottamista kuvista Minun postimerkkini -merkkejä, tulee asiakkaan ennen tilauksen tekemistä varmistaa valokuvaajalta, että asiakkaalle on tarvittavat tekijän- ym. oikeudet teettää kuvista Minun postimerkkini -merkkejä.
Åland Postilla on oikeus luovuttaa edellä olevan kohdan mukainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle, mikäli Åland Postille toimitetaan aineistoa, joka voi aiheuttaa aineiston toimittajalle siviili- tai rikosoikeudellisen vastuun tai jos aineisto loukkaa  Åland Postin, sen yhteistyökumppaneiden tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien tai toimivaltaisten viranomaisten ohjeita tai sääntöjä. Asiakas on vastuussa kuvankäytöstä.

4 Tuotetiedot

Nimi: Mina Frimärken.

Hinta: Asiakas ostaa tarvittavan postimaksun mukaisen postimerkin. Yksi Minun postimerkkini-merkki Europa maksaa tällä hetkellä 2,03 € ja Världen maksaa 2,18 €. Manner-Suomen tilaukset, joiden arvo on alle 22,00 €, toimitetaan arvonlisäverovapaasti. Manner-Suomen tilauksiin lisätään 24 % alv. Yhdessä Minun postimerkkini-mimiarkissa on 8 postimerkkiä ja maksaa 16,25 € tai 17,50 €. Vähimmäistilaus on yksi setti (2 arkkia), jolloin postimerkkien kokonaishinta Eurooppaan on 32,50 € ja Världen on 35,00 € (+ käsittelymaksu 2 €).

Arvo: Postimerkien arvomerkinnät Europa ja Världen vastaavat enintään 20 g painavan kirjeen postimaksua Priority-luokassa.

Tuotteen koko: arkki, jossa 8 samanlaista postimerkkiä. Yhden postimerkin koko 30,30 mm x 45,99 mm ja kuvan koko on 22,6 mm x 30 mm. 

5 Tuotteen tilaaminen, peruuttaminen, toimittaminen ja maksaminen

Asiakas voi toistaiseksi tilata Minun postimerkkini -merkkejä vain Åland Postin verkkopalvelun kautta osoitteesta https://webshop.alandpost.com/fi/.
Åland Postilla on oikeus muuttaa Minun postimerkkini -merkkien hintaa. Åland Postin hyväksymät tilaukset toimitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan ja toimitusehtojen mukaisesti.
Minun postimerkkini -merkkien tilauksesta ei toimiteta kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaista erillistä tilausvahvistusta, sillä vaaditut tiedot annetaan asiakkaalle näissä toimitusehdoissa sekä tilauslomakkeen yhteydessä. Asiakasta kehotetaan tulostamaan sekä täytetty tilauslomake että nämä toimitusehdot tilauksen teon yhteydessä. Åland Post tallentaa asiakkaan tilauslomakkeen 1 kuukaudeksi tilauksentekohetkestä, ja asiakas voi pyytää kopion tilauslomakkeestaan Åland Postilta kyseisen ajan.
Koska Minun postimerkkini -merkit valmistetaan kuluttajansuojalain 6 luvun 16 § 3 kohdan mukaisesti asiakkaan tilauksesta ja asiakkaan toivomusten perusteella, asiakkaalla ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta tilauksen tekemisestä alkaen. 
Åland Postin hyväksyttyä tilaussopimuksen sopimusta ei voi purkaa ilman perusteltua syytä. Sopimuksen purkautuessa perustellusta syystä Åland Post on oikeutettu pidättämään asiakkaan suorittamasta maksusta 50 % toimenpidepalkkiona riippuen tilauksen toimitusvaiheesta.
Kaikkiin tilauksiin lisätään 2 €:n käsittely- ja toimituskulu.
Pienin mahdollinen Minun postimerkkini -postimerkkitilaus on 1 setti (2 arkkia sisältäen yhteensä 16 postimerkkiä).
Tilauksen toimitusaika on 14 päivää. Aika alkaa siitä, kun Åland Post on vastaanottanut ja hyväksynyt mahdollisten tarkistusten ja lisäselvitysten jälkeen asiakkaan tilauksen. Åland Post toimittaa kuitenkin tilaukset keskimäärin 7 päivässä.
Tilaukset toimitetaan postitse, joko kirjeenä 2. luokan kirjeen kulkunopeudella tai pakettina asiakkaan tilauslomakkeessa ilmoittamaan osoitteeseen Åland Postin yleisten toimitusehtojen mukaisesti.
Maksutapoina hyväksytään lasku, luottokorteista Visa ja MasterCard sekä verkkopankeista OKO, Nordea ja Ålandsbanken. Maksutapoihin liittyvissä kysymyksissä asiakas voi kääntyä ennen tilauksen tekoa Åland Post Frimärkenin asiakaspalvelun puoleen.
Åland Postilla on oikeus muuttaa maksutapoja sekä toimitusten ja maksujen käsittelystä perittäviä kuluja. Åland Postin hyväksymät tilaukset toimitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Mikäli Åland Post kieltäytyy kohdassa 3 määritellyn perusteella valmistamasta asiakkaan tilaamia Minun postimerkkini -merkkejä, Åland Åland ottaa 30 päivän sisällä tilauksesta yhteyttä asiakkaaseen, jotta  Åland Post ja asiakas voivat neuvotella korvaavien merkkien valmistamisesta tai tilausmaksun palauttamisesta. 

6 Aineisto, tekniset tiedot

Asiakas tunnistetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamilla yksilöintitiedoilla. Aineistoa ei palauteta. Sähköisesti lähetetyt kuva-aineistot säilytetään Åland Postin palvelimella kahden kalenterikuukauden ajan tilauksen jälkeen, minkä jälkeen ne tuhotaan.
Aineistovaatimukset: aineisto tulee toimittaa digitaalisessa muodossa, tiedostokoon ollessa maksimissaan 1,5 Mb ja tiedostomuodon ollessa .jpeg. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittama aineisto ei aiheuta häiriötä televerkolle tai sen liikenteelle.
Kuvasuhteen valinta vastaa useimpien digikameroiden kuvasuhdetta 4:3 ja 3:4. Kuvan resoluution on oltava 300dpi. Åland Postilla on oikeus muokata teknisesti kuvan kokoa Minun postimerkkini -merkkien kehykseen sopivaksi.
Åland Post tuottaa Minun postimerkkini -merkkipalvelun parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. 
Åland Postilla on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia.
Åland Post ei valvo eikä voi valvoa tiedonkulkua Internetissä. Tiedonkulku riippuu suureksi osaksi kolmannen osapuolen toimittamien tai valvomien Internet-palveluiden toiminnasta. Kolmannen osapuolen toiminta tai toimimatta jättäminen voi ajoittain heikentää tai katkaista yhteydet Internetiin. Åland Post ei voi taata, ettei keskeytyksiä ilmene, ja sanoutuu irti kaikesta vastuusta.  Åland Post voi kuitenkin ottaa uudelleen valmistettavaksi etukäteen maksetun aineiston.

7 Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kaikkiin Posten Ålandin omiin tuotteisiin ovat Åland Postilla, sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä tai sen yhteistyökumppaneilla.
Åland Post ei saa immateriaalioikeuksia asiakkaan luovuttamaan aineistoon, vaan oikeudet säilyvät asiakkaalla. Åland Postilla on kuitenkin oikeus julkaista luetteloita yllä olevan kohdan 3 mukaisesti. Asiakas vastaa kaikesta tilauksen yhteydessä  Åland Postille toimittamastaan aineistosta.
Asiakas vastaa siitä, ettei aineisto aiheuta häiriötä tai vahinkoa Åland Postille tai ulkopuolisille (esim. sisältämällä tietokoneviruksia tai ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on tehdä toimintakyvyttömäksi tai muuten vahingoittaa ohjelmistoja, laitteita, tietoja tms.), ei loukkaa kenenkään tai minkään tahon yksityisyyttä, oikeuksia, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, eikä ole vastoin hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä.
Åland Postilla ei ole velvollisuutta tarkistaa asiakkaan toimittamaan aineistoon kohdistuvia immateriaalioikeuksia eikä muita oikeuksia.
Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tilauksensa yhteydessä toimittamaansa aineistoon mahdollisesti liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista mahdollisista oikeudenkäynti- ym. kustannuksista, vahingonkorvauksista ja muista mahdollisista korvausvelvoitteista.

8 Asiakkaan antamat tiedot ja niiden käyttö

Asiakkaan tulee tilausta tehdessään antaa Åland Postille sen vaatimat tilauksen toimittamista varten tarvittavat oikeat tiedot. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista Posten Ålandille. Asiakas vastaa Åland Postille antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Åland Post ei ole velvollinen tarkistamaan asiakkaan antamia tietoja. Asiakkaan antamia tietoja voidaan käsitellä  Åland Postin asiakasrekisterissä henkilötietolainsäädännön sallimin ja velvoittavin tavoin.
Asiakas hyväksyy, että mikäli tilauksen kuva-aineiston tuottamisessa ja toimittamisessa käytetään Åland Postin yhteistyökumppania, myös tällä yhteistyökumppanilla on oikeus tilauksen toimittamiseksi käsitellä asiakkaan Åland Postille antamia henkilö- ja tilaustietoja.

9 Virhe ja reklamaatiot

Asiakkaan on välittömästi toimituksen tapahduttua tutustuttava tuotteeseen ja tarkistettava havaittavat mahdolliset virheet ja puutteellisuudet sekä ilmoitettava havaituista virheellisyyksistä ja puutteellisuuksista Åland Post Frimärkenin asiakaspalveluun.
Posten Ålandin vastuu tuotteen virheestä rajoittuu ensisijaisesti Posten Ålandin vastuulla olevan virheen korjaamiseen tai virheettömän tavaran toimittamiseen.
Åland Post ei vastaa asiakkaan tai Åland Postista riippumattoman kolmannen osapuolen aiheuttamista virheistä.

10 Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

Åland Postin vastuuseen ja vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan kuluttajansuojalain säännöksiä myyjän vastuusta.  Åland Postin vastuu on enintään Suomen pakottavan lainsäädännön mukainen. 

11 Ehtojen muuttaminen

Åland Post pidättää oikeuden muuttaa näitä toimitusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista toimitusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai Åland Postin Internetsivuilla. 

12 Muut ehdot

Näihin toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos Åland Post ja asiakas eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Vaihtoehtoisesti riita-asia voidaan saattaa myös asiakkaan kotipaikan tai Ahvenanmaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Asiakaspalvelu, julkaisija: ÅLAND POST Frimärken
Kotipaikka: Jomala
Y-tunnus: 2220702-9, ALV-rek
Tullinumero: 9744-4
Käyntiosoite: Flygfältsvägen 10, 22110 MARIEHAMN
Postiosoite: PB 1100, 22111 MARIEHAMN
Sähköposti: minafrimarken@alandpost.com
Internet: https://www.alandstamps.com/
Puhelin: 018-636 639 klo 9.00 - 15.00
Faksi: 018-636 608