Frimärken och samlarprodukter

Åland Post ger ut cirka 16 frimärken per år. Förutom frimärken erbjuder Åland Post frimärkssamlaren flera olika frimärksprodukter, bland annat förstadagskuvert, maximikort och specialstämplar.

Här hittar du information om våra olika frimärks- och samlarprodukter.

Abonnemangsprodukter

Frimärken

Åländska frimärken har utkommit sedan 1 mars 1984 och beskriver Ålands natur, kultur, historia, samhälle och självstyrelse.  Vill du samla på åländska frimärken rekommenderar vi ett abonnemang så att du säkert får alla frimärksutgåvor. I frimärksabonnemanget ingår alla frimärken, inklusive häften, självhäftande frimärken, miniatyrark, miniark, Norden, Europa- och Sepac-frimärken samt en serie frankeringsetiketter. Du kan samla frimärkena ostämplade eller stämplade med förstadagsstämpel. Det går också bra att abonnera på frimärken stämplade med Mariehamn datumstämpel, meddela då detta när du gör din abonnemangsbeställning.

Besök webbshopen för att se alla frimärken

Öppna abonnemang på frimärken

Gutterpar

Åland Post är ett av få postverk i världen som erbjuder gutterpar. Gutterpar består av två frimärken med två vita eller dekorerade fält mellan frimärkena. Det finns vanligtvis 3-5 gutterpar per helark. På gutterparen finns antingen Åland Posts emblem eller frimärkets utgivningsnummer. Du kan samla på ostämplade eller stämplade gutterpar.

Gutterparstrippar

Du kan också samla på en hel strip med gutterpar som ofta utgör en dekorativ helhet. En gutterparstrip består av samtliga gutterpar från ett frimärksark (3-5 stycken).  Du kan samla på ostämplade eller stämplade gutterparstrippar.

Helark

helark

De flesta åländska frimärken utkommer i större frimärksark. Beroende på frimärkets format består ett helark av 24 till 40 frimärken. Du kan abonnera på ostämplade eller stämplade helark.

Frimärkshäften

Ett frimärkshäfte innehåller åtta eller nio frimärken. På häftets omslag finns information om frimärksmotiven. Frimärkshäftet kan också vara självhäftande och levereras ostämplat eller stämplat.

Miniatyrark

Miniatyrark ges ut med jämna mellanrum och består av 1-4 frimärken som levereras stämplade eller ostämplade.

Miniark

Ett miniark är ett frimärksark med 8 frimärken. Miniarket levereras stämplat eller ostämplat.

Frankeringsetiketter

En gång per år ändras motivet på de åländska frankeringsetiketterna som är portoetiketter där du kan välja valör. Från och med 2018 består en serie med frankeringsetiketter  av fyra etiketter med olika motiv. Valören är densamma på alla fyra etiketter.De självhäftande etiketterna levereras stämplade eller ostämplade. Vill du köpa enskilda frankeringsetiketter med självvald valör tillkommer en tryckningsavgift. Kontakta oss för mera information.

Förstadagskuvert (FDC)

Vid varje frimärksutgivning utges förstadagskuvert, där frimärkena är klistrade på ett vackert illustrerat kuvert och stämplade med förstadagsstämpel. De specialgjorda kuverten säljs endast på frimärkets utgivningsdag, men kan också beställas på förhand i Postens webbshop. För att inte missa någon utgivning rekommenderar vi ett abonnemang på förstadagskuvert.

Det är också möjligt att köpa eller abonnera alla årets förstadagskuvert i en förpackning som levereras i slutet av året. I FDC-förpackningen ingår också årets alla helsaker stämplade med en egen förstadagsstämpel.

Öppna abonnemang på förstadagskuvert.

Signerade FDC

Under ett år erbjuder Åland Post också ett begränsat antal förstadagskuvert signerade av konstnären. Observera att dessa exklusiva FDC endast finns tillgängliga på abonnemang.

Öppna abonnemang på signerade förstadagskuvert.

Årssatser

Årssatsen innehåller alla frimärken som har getts ut under ett år, inklusive miniatyrark, miniark, frimärkshäften, Sepac-, Norden- och Europafrimärken, självhäftande frimärken samt en serie frankeringsetiketter. Fakta om frimärkena finns på svenska, finska, engelska och tyska. Årssatsen kan vara stämplad eller ostämplad.

Öppna abonnemang på årssats.

Årsböcker

Årsboken är en exklusiv inbunden bok som innehåller två års ostämplade frimärken och frankeringsetiketter. Boken utkommer vartannat år och upplagan är begränsad. Årsbokens texter behandlar frimärksmotiven på ett informativt och underhållande sätt. Texterna är i huvudsak skriven på svenska men innehåller sammanfattningar på finska, engelska och tyska. Boken är illustrerad med fyrfärgsbilder.

Öppna abonnemang på årsboken.

Helsaker

En helsak är ett postkort, ett postbrev eller ett aerogram där portot är betalt. Valören eller texten "Porto betalt" är tryckt på helsakerna. De kan skickas till hela världen från Åland. De kan fås ostämplade eller stämplade.

Maximikort

Maximikort är ett kort med ett specialstämplat frimärke på kortets bildsida. Kortets bildmotiv, frimärke och stämpel har ett gemensamt tema. Årligen utges 4-8 kort.  De åländska maximikorten har sedan 2004 texten ”Porto betalt” tryckt på skrivsidan av korten och fungerar alltså på samma sätt som helsaker.

Postkort

I anslutning till vissa frimärksutgåvor utkommer också ett postkort med samma eller liknande motiv som frimärket.

Röda Kors-kort

Till julen producerar Åland Post egna Röda Kors-kort. Förpackningen innehåller ett antal enkla och dubbla kort med julmotiv. De enkla korten och kuverten är försedda med Åland Posts specialgjorda frankeringssymbol och texten "Porto betalt" och fungerar som helsaker. Korten kan skickas till alla länder utan frimärke. Korten levereras stämplade eller ostämplade

Utställningskort

Åland Post producerar utställningskort till de mässor och utställningar som besöks under ett år. Korten har ett gemensamt tema och motiven är oftast hämtade från mässorterna. Kortet är försett med ett speciellt utställningsfrimärke på bildsidan som är stämplat med Postens egen utställningsstämpel. En förpackning med årets alla utställningskort finns att köpa på abonnemang eller i webbshopen i slutet av året.

Utställningsfrimärken

I samband med de flesta frimärksutställningar som Åland Post deltar i görs ett speciellt frimärke som hänför sig till Postens utställningstema. Utställningsfrimärken produceras genom Åland Posts onlinetjänst Mina Frimärken och säljs i miniark med 8 frimärken/ark. I slutet av året utkommer en förpackning med årets samtliga utställningsfrimärksark. Från och med 2014 finns också en påse med ett exemplar av årets alla utställningsfrimärken till försäljning.

Specialstämplar

Årligen hålls på Åland ett antal evenemang som uppmärksammas med en specialstämpel av Åland Post. En förpackning med alla årets specialstämplar finns att köpa på abonnemang eller i webbshopen i slutet av året. Specialstämplarna är stämplade på kuvert frankerade med olika åländska frimärken.

Julmärken

Julmärken är brevtillslutningsmärken och dekorationsmärken. Märkena ges ut före jul varje år. Medel från försäljningen går till välgörande ändamål. Julmärkena är oftast självhäftande och säljs arkvis om 20 märken. 

Årsblad

Årsbladen passar till Åland Posts Luxe-album för frimärken och har förtryckta färgbilder av alla årets frimärken, häften, miniatyrark, miniark och serien med frankeringsetiketter. Monterade på färgbilderna är genomskinliga plastfickor med plats för frimärkena. Till frimärksårsbladen finns ett förblad med fakta om årets utgåvor på svenska och engelska.

Det finns det också årsblad för de åländska gutterparen. Även dessa blad har förtryckta färgbilder, på vilka plastfickor är monterade.

Sepac-förpackningar

Sedan 2007 ges Sepac-frimärken ut av Åland och övriga små postverk i Europa som är medlemmar i SEPAC (Small European Postal Administrations Cooperation). De årliga frimärksutgåvorna har alltid ett gemensamt tema. Sepac-förpackningen innehåller samtliga deltagande länders frimärken samt tilläggsinformation om varje frimärke och land. Välj ett abonnemang för att säkert få alla utgåvor i serien.

Övriga produkter

Samlaralbum

Åland Post har i samband med två 6-åriga frimärkserier producerat speciella samlarblad med tillhörande album. Samlarbladen anknyter till frimärkets motiv och innehåller intressant bakgrundsinformation, foton och frimärket stämplat med förstadagsstämpel. Texterna är skrivna på svenska, finska, engelska och tyska. Det första samlaralbumet med passagerfärjor gavs ut 2010-2014 och mellan 2015 och 2020 utkom samlarblad till varje fartyg i frimärkserien Segelfartyg. Samlarbladen säljs inte en och en. 

Beställ samlaralbumet Segelfartyg i webbshopen.
 

Souvenir/temaförpackningar


Vid vissa tillfällen ger Åland Post ut souvenirförpackningar, t.ex. i samband med samutgivningar med andra postverk. Förpackningen kan innehålla båda postverkens frimärken och FDC samt även ett specialtillverkat kuvert eller kort som endast finns i förpackningen.

Åland Post erbjuder också olika specialförpackningar i vilka åländska frimärken inom en frimärkserie eller ett tema har förts samman.

Svartavdrag/färgavdrag

I samband med vissa frimärksutgåvor ger Åland Post också ut exklusiva svartavdrag eller färgavdrag. Svartavdrag avbildar den graverade delen av ett frimärke. Färgavdraget visar prov på frimärkets olika färger som sedan läggs på varandra under fyrfärgstryckprocessen.  

Minneskort

Med jämna mellanrum utkommer speciella minneskort, ofta i samband med samutgivningar. På framsidan av kortet är frimärkena klistrade och stämplade med förstadagsstämpel. På baksidan finns information om frimärksmotivet på flera språk.

Album

Åland Post erbjuder en rad praktiska album som du kan förvara dina åländska frimärken och samlarprodukter i. Sortimentet innehåller både lyxigare Luxe-album klädda i mörkblå läderimitation och förmånliga universalalbum. Dessutom finns både en lyxigare och en enklare variant av euromynt-album där du kan förvara dina euromynt. Till albumen kan du beställa årsblad eller plastfickor beroende på vad du samlar.

Frimärksklockor

Åland Post har gett ut speciella frimärksklockor med åländska frimärksmotiv. De eleganta S.T.A.M.P.S.-klockor är tillverkade i Tyskland och Schweiz och försedda med ett utbytbart batteri. Den självhäftande frimärksklockan är i storlek 42 x 42 mm och levereras i en snygg skyddsask med äkthetscertifikat och garantisedel (1 års garanti).

 

Juldekorationer

Mellan 2005 och 2015 gav Åland Post varje år ut en förpackning med juldekorationer med olika teman. Förpackningen innehåller fyra dekorationer tillverkade i mässing och täckta med 24 karats guld. Samtliga fyra dekorationer är försedda med ett guldsnöre. Förpackningen innehåller även årets julfrimärke från Åland.

 

Samlarbilar

Åland Post har producerat unika samlarbilar på ett specifikt tema eller som tillhör en bestämd period. Varje bilserie innehöll ett begränsat antal bilmodeller. Samlarbilarna hade gemensam skala och begränsad upplaga. I den specialdesignade fönsterboxen ingick ett numrerat äkthetsbevis. 

Beställ samlarbilar

Myntset

Åland Post har gett ut åländska myntset. Ett samlarset innehåller finska euromynt för ett år: 1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent samt 1 och 2 euro. Förutom mynten ingår också ett åländskt frimärke i det exklusiva euromyntsetet.  Det stilfulla setet kompletteras med information på svenska, finska, engelska och tyska.  Utöver årliga euromyntset har myntförpackningar med andra jubileumsmynt med anknytning till Åland getts ut. Det senaste euromyntsetet från Åland Post utkom 2018. 

Beställ myntset

Norden-förpackningar

Norden-frimärken kan jämföras med Europa-utgåvorna och har getts ut av de nordiska postverken sedan 1956. Åland har deltagit i Norden-serien från 1991. De senaste Norden-frimärken utkom 2020. Tema är gemensamt men varje land avbildar sitt eget motiv. Fram till 2016 utkom en Norden-förpackning med samtliga länders Norden-frimärken och fakta om varje utgåva.