Julpost 2021

Skicka dina julhälsningar och paket så de hinner fram i tid.

Här nedan hittar du information om när du senast behöver posta dem för att de ska komma fram i tid. Observera! Leveranstiderna till utlandet garanteras inte med anledning av pandemin som kan orsaka oförutsedda hinder i de internationella transporterna.  Kontrollera aktuella landspecifika begränsningar på www.alandpost.ax

En julhälsning är ett kort eller ett brev med rabatterat julporto värt 1,10 € och kan skickas inom Åland eller Finland. Julportot börjar gälla från och med 22 november. Till Sverige, övriga nordiska länder och Europa är portot 2,20 €. Till övriga delar av världen är portot 2,40 €. För att räknas som julhälsning får försändelsen väga högst 20 g.

Inlämning av julpost, senast: 

  Julhälsning med julporto Julpaket
Åland 14.12 20.12
Finland 9.12 17.12
     

Inlämning av brev utrikes, senast: 

  Priority Economy
Sverige 13.12 7.12
     
 Europa 3.12 26.11
Övriga länder i världen 26.11 22.11
     

Julporto:

Julporto gäller från 22.11 till och med senaste postningsdag Julporto  
Åland, julporto 1,10 €  
Finland, julporto 1,10 €  
Sverige 2,20 €  
Övriga Norden och Europa 2,20 €  
Övriga världen 2,40 €  

Inlämning av julpaket utrikes, senast: 

     
Sverige 14.12  
Övriga Norden 10.12  
Europa 3.12  
Övriga länder i världen 29.11  
     

Värdet på valörlösa frimärken har följande motsvarighet:

  • Lokalpost = 50 g priority Åland: 1,90 €
  • Inrikes = 50 g Finland: 2,00 €
  • Europa = 20 g priority Norden Europa: 2,20 €
  • Världen = 20 g priority Övriga världen: 2,40 €
  • 1 klass = 1,90 €
  • 2 klass = 1,60 €
  • Julpost = 1,10 €

Mera information om övriga priser och porton hittar du på alandpost.ax