Jag har gjort en inbetalning, men den syns inte på min faktura.

Svar: 

På fakturan står det när den är utskriven. Har du gjort en inbetalning efter det datumet syns inte inbetalningen på fakturan. Inbetalningar från utlandet tar också längre tid, vilket gör att den kanske inte ännu syns.

Har du gjort en inbetalning som inte beaktats på följande faktura, tag kontakt med oss. Observera att det är viktigt att du alltid skriver ut ditt kundnummer vid en inbetalning.

Du kan också alltid kontrollera ditt saldo via Logga in på vår hemsida.

Svenska

Kategori/gruppering: