Jag vill gärna byta frimärken med en frimärkssamlare. Kan ni publicera min adress i er kundtidning?

Svar: 

Av utrymmesskäl har vi tyvärr inte plats för ”Bytesvänner” i vår kundtidning. Du kan istället kontakta de lokala tidningarna Ålandstidningen eller Nya Åland eller någon frimärksklubb i ditt land.

Svenska

Kategori/gruppering: