Vad betyder Lokalpost, Inrikes, Europa, Världen och Julpost?

Svar: 

Valörlösa frimärken får benämningarna Lokalpost, Inrikes, Europa, Världen eller Julpost. Benämningarna togs i bruk 2008 och innebär att värdet på de valörlösa frimärkena också ändrar vid en portojustering och frimärkena kan därmed öka i värde. Beteckningarna motsvarar ett visst värde vid frankering, vilka är:

  • Lokalpost betyder att frimärket kan användas till Priority försändelser inom Åland med en vikt upp till 50 gram.
  • Inrikes betyder att frimärket kan användas till Priority försändelser till Finland med en vikt upp till 50 gram.
  • Europa betyder att frimärket kan användas till Priority försändelser inom Norden och Europa med en vikt upp till 20 gram.
  • Världen betyder att frimärket kan användas till Priority försändelser inom hela världen med en vikt upp till 20 gram.
  • Julpost betyder att frimärket kan användas för att skicka julhälsningar till Åland och Finland med en vikt upp till 20 gram för ett reducerat pris under en begränsad tid i november och december. Frimärkena går att använda året om. Värdet baserar sig då på den jultaxa som var aktuell senaste jul.
Svenska

Kategori/gruppering: