Till vem kan jag skicka idéer om nya frimärksmotiv och filateliprodukter?

Svar: 

Förslag kan du skicka till Frimärksgruppen på adressen: Frimärksgruppen, Åland Post, PB 1100, AX-22111 MARIEHAMN, Åland, eller per e-post till stamps@alandpost.com.

Svenska

Kategori/gruppering: