På vilka språk är frimärksårsboken skriven?

Svar: 

Tidigare årsböcker är i huvudsak skrivna på svenska med sammanfattningar på finska, engelska och tyska. Från och med årsboken 2020-2021 är alla artiklar på svenska, finska, engelska och tyska. 

Svenska

Kategori/gruppering: