Vid beställning av Mina frimärken, hur många frimärken ingår i en minimibeställning?

Svar: 

Minimibeställning är 1 set = två ark med 8 frimärken/ark, det vill säga totalt 16 frimärken.
 

 

Svenska

Kategori/gruppering: