Varför måste jag betala moms och behandlingsavgift på min leverans?

Svar: 

Åland är en del av EU:s tullområde men hör inte till EU:s skatteområde på samma sätt som till exempel Kanarieöarna. Åland räknas således som tredje land vid handel med EU. När du handlar med ett område som inte tillhör EU:s skatteområde måste du tulldeklarera. Detta innebär att du behöver betala moms för varor från Åland.  Därtill kan komma en behandlingsavgift hos ditt postverk. För mera information kan du kontakta tullverket i ditt land.

På leveranser till Finland uppbär Åland Post idag moms automatiskt enligt gällande momsregler. Även på leveranser till Norge uppbär Åland Post moms när tillämplig enligt gällande regler.

Många länder tillämpar en lågvärdesgräns för försändelser med ringa värde, tex 22 euro, och uppbär ingen moms för dessa varor. Observera att 1.7.2021 ändrar momsreglerna för e-handel till EU från tredje land och alla varor oberoende av värde måste då tulldeklareras. Då slopas också lågvärdesgränsen på 22 € till Finland. 

Våra produktpriser anges alltid exklusive moms.

Svenska

Kategori/gruppering: