Kan Åland Post skicka min tilläggsbeställning med nästa abonnemangsleverans?

Svar: 

Hanteringen av tilläggsbeställningar och abonnemangsleveranser skiljer sig från varandra, och vi kan därför inte skicka dem tillsammans.

Svenska

Kategori/gruppering: