Jag har gjort en tilläggsbeställning och på den medföljande fakturan står det vid senaste saldo ett negativt belopp. Varför? Jag borde inte ha någon obetald faktura.

Svar: 

Det negativa saldot kan höra till din nästa abonnemangsleverans. Fakturan skrivs ut i god tid före leveransen eftersom den används som packsedel när dina produkter packas till abonnemangsleveransen. Du behöver bara betala den summa som hör till tilläggsbeställningen.

Svenska

Kategori/gruppering: