Säljer Åland Post myntset med finländska euromynt?

Svar: 

Åland Post säljer inte myntset med finländska euromynt just nu. Mellan 2008 och 2018 gav Åland Post ut åländska myntset som innehöll de finska euromynten för ett år: 1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent samt 1 och 2 euro. Förutom mynten ingick också ett åländskt frimärke i de exklusiva euromyntseten.  Utöver euromyntset har tre myntförpackningar med andra jubileumsmynt med anknytning till Åland getts ut, år  2011, 2013 och 2014. 

Svenska

Kategori/gruppering: