Åland Post Frimärken välkomnar Johanna Finne som ny designansvarig för åländska frimärken

^Åland Stamps Marketing Design Manager Johanna Finne

Sedan den 1 september är Johanna Finne Marketing Design Manager på Åland Post Frimärken och har det övergripande ansvaret för framtagningen av åländska frimärken, ett uppdrag hon ser fram emot att förvalta och utveckla. Johanna har arbetat på Åland Post sedan våren 2019.

 

Vem är du?
Jag har en bakgrund som formgivare och utställningsproducent inom kultur- & museibranschen i Sverige. Jag är uppvuxen i Åbo i Finland och flyttade till Åland 2015.

Vad gör du på Frimärken?
Som Marketing Design Manager på Frimärken är mitt uppdrag att ansvara för framtagningsprocessen av frimärken utifrån ett planerings-, design- och produktionsperspektiv. Min uppgift är att säkerställa en intressant mix av högsta kvalitet och detaljfokus vad gäller val av motiv och konstnärligt utförande.  

Vad ser du fram emot?
Att förvalta och utveckla bildberättandet i det lilla formatet tillsammans med olika bildskapare, konstnärer och fotografer. Jag ser fram emot att få jobba med det kunniga och erfarna teamet på Frimärksavdelningen. Och att lära mig mer om samlandet och våra samlare.

Hur ser du på frimärkets framtid?
Frimärken och samlande skänker många glädje och till ett rimligt pris. Den filatelistiska världen är kunskapsintensiv. Här ser jag en möjlighet att sprida frimärksglädje genom att tydligare kommunicera innehåll, inspiration, skapande och berättande. Varför gör vi de produkter vi gör? Hur skapar vi dem, för vem och hur kan de användas?

Varför är frimärken viktiga?
Också i tider när vi prioriterar andra värden och nya sätt att kommunicera måste vi få berika vår tillvaro och omfamna det sinnliga och taktila. Lusten att samla, skriva, skicka och skapa är en del av en materiell kultur där äkta vara är något betydelsefullt och meningsskapande. Min förhoppning är att frimärken i högre utsträckning ska ses som de konstverk de är och synas mera i medierna