Brev och paket till EU-länder - så fungerar det efter 1 juli

Den 1 juli 2021 ändrar momsreglerna för e-handel från tredje land till länder inom EU som innebär att alla varor oberoende av värde måste tulldeklareras. Dina beställningar och abonnemangsleveranser skickas från Åland exklusive moms precis som tidigare.

Åland Post uppbär fortsättningsvis momsen automatiskt på leveranser till Finland och Norge enligt gällande momsregler. Observera att med ändringen den 1 juli slopas lågvärdesgränsen på 22 € till Finland och moms uppbärs för alla dina leveranser enligt gällande momsregler (24 eller 10 %) .

Om du bor i ett EU-land måste du tulldeklarera din leverans och betala moms för den eftersom Åland inte hör till EU:s skatteområde. Hur det praktiskt går till skiljer sig åt mellan EU-länderna. För mera information kan du kontakta posten eller tullmyndigheten i ditt land.

På leveranser till övriga länder utanför EU sker inga förändringar.