Frimärken uppmärksammar hotet mot växt- och djurlivet i Europa — Rösta på ditt favoritfrimärke 2021

Europa 2021 stamp competition endangered wildlife

På Europadagen 9 maj drog PostEurops årliga omröstning för att utse det vackraste Europa-frimärket igång. I år vill PostEurop med utgivningen av Europa-frimärkena öka din medvetenhet om kontinentens biologiska mångfald som är hotad. Var med och rösta fram ditt favoritfrimärke.

Välkommen att delta i frimärkskampanjen som vill uppmärksamma utrotningshotade arter runtom i Europa. Hjälp till att sprida budskapet genom att rösta på årets vackraste Europa-frimärke.

Ett rikt växt- och djurliv är viktigt för en levande planet, men idag är den biologiska mångfalden hotad. Klimatförändringar, skogsbränder eller människans påverkan på arter och ekosystem har lett till att listan på utrotningshotade arter ständigt ökar. Enligt siffror från den internationella naturvårdsunionen (IUCN) hotas idag över 2,887 av 15,167 arter i Europa av utrotning. Med utgivningen av årets Europa-frimärken hjälper postverken i Europa till att uppmärksamma problemet.

Det åländska Europa-frimärket utkom 7 maj och uppmärksammar den fridlysta åkergrodan (Rana arvalis). Hanen utvecklar en blå färg under lektiden. Vid en inventering förra året var åkergrodan det minst observerade groddjuret på fasta Åland.

Klicka på länken nedan för att komma till tävlingen där du hittar alla frimärken som deltar. Omröstningen pågår fram till 9 september 2021. Resultatet meddelades i slutet av oktober.

Rösta här