Nya postavgifter och Åland Posts julstämpel

Åland Christmas stamps 2021

Postavgifterna för brev och kort från Åland ändrar den 22 november 2021. Här hittar du de nya värdena på de valörlösa frimärkena. Från och med 22 november är också Åland Post Frimärkens julstämpel i användning. 

Värdet på valörlösa frimärken med beteckningarna ”Lokalpost” och ”Inrikes” ändrar till 1,90 € respektive 2,00 €. Frimärken med beteckningen ”Europa” får värdet 2,20 € som motsvarar priorityportot för kort och brev under 20 gram till de nordiska länderna och inom Europa. Värdet för frimärken med beteckningen ”Världen” blir 2,40 € som gäller för brev och kort till övriga länder i världen som skickas per priority.

Mera information om de nya postavgifterna finns på hemsidan under Portotabell.

Från och med 22 november till och med 31 december får du också julstämpel på dina adresserade och frankerade brev och kort när du skickar dem i ett ytterkuvert till Åland Post Frimärken. Vi stämplar och skickar dem vidare till mottagaren. Märk ditt ytterkuvert med ”julstämpel”.

Åland Christmas cancel of Christmas goat for mail

Postningstiderna för årets julpost från Åland hittar du på hemsidan.