Så blir ett åländskt frimärke till

Sedan 1984 ger Åland Post ut ca 16 motiv per år som beskriver Ålands natur, kultur, historia, samhälle och självstyrelse. Det praktiska arbetet sköts framför allt av Postens interna frimärksgrupp.

 

Åland Posts frimärksråd består av nio personer med kunskap om olika delar av det åländska samhället som träffas ca två gånger i året för att diskutera och föreslå kommande utgåvor. Förslag från både allmänhet och Frimärksrådet placeras i en 10-års-plan under olika teman, som t.ex. näringar, natur, kultur, historia, barn/ungdomar. I beaktande tas också jubileum och evenemang som är värda att uppmärksammas. Man strävar alltid efter att motiven har anknytning till Åland.

Postens interna frimärksgrupp träffas sedan flera gånger per månad för att planera de kommande utgåvorna. När frimärksgruppen slagit fast årets motiv och utgivningsdatum beslutar den om konstnärer till de olika temana. Man söker främst konstnärer från Åland, men även konstnärer från Norden och Europa har designat åländska frimärken. Konstnären får först göra en skiss och är gruppen nöjd med den får konstnären uppdraget att utforma ett original till frimärket. Frimärkskonstnären gör ofta samtidigt förlagorna till förstadagskuvert och stämpel. Frimärksgruppen kontrollerar och godkänner originalet till frimärket innan den grafiska formgivaren börjar bearbeta materialet för tryckning. Före frimärket trycks skickar tryckeriet ännu ett provtryck för godkännande. Frimärket levereras ca ett halvt år före utgivningsdag till Posten som då påbörjar arbetet med att producera olika filateliprodukter som t.ex. förstadagskuvert.

Frimärksgruppen består av Frimärkens affärsområdeschef Anita Häggblom (ordförande), Postens VD Henrik Lundberg, försäljningschef Heidemarie Eriksson, produktionsansvarig Monita Löfroth, art director Cecilia Mattsson och informatör Gunilla Häggblom.

Du är välkommen att lämna in frimärksförslag och motivera gärna ditt förslag. Förslagen sparas i en idébank. Skicka in ditt förslag per-email till stamps@alandpost.com.