Om Åland Post

På de här sidorna hittar du bland annat information om de aktuella portoavgifterna från Åland och återförsäljare av våra frimärken utanför Åland.

Den 1 mars 1984 gavs de första frimärkena för Åland ut och varje år utkommer runt 16 frimärksmotiv. ”De åländska frimärkena ska beskriva örikets natur, kultur, historia, näringar och samhälle och vara ett PR-medium för Åland.” ( citat ur Åland Posts frimärkspolicy).

Åland Posts frimärksgrupp sammanställer årets utgivningsprogram och beslutar om motiv med hjälp av förslag från Frimärksrådet som representerar olika delar av det åländska samhället och allmänheten.

The stamp committee of Åland Post 2021

Frimärksgruppen består av Heidemarie Eriksson (enhetschef Frimärken), Johanna Finne (Marketing Design Manager), Gunilla Häggblom (informatör), Henrik Lundberg (VD) och Eivor Granberg (affärsområdeschef Posttjänster & Frimärken). 

Frimärksenheten har sina lokaler i postterminalen vid Mariehamns flygfält och är indelad i två sektioner: Produktion och Försäljning. Personalen sköter om den hantverksmässiga tillverkningen av drygt 200 olika frimärksprodukter och packningen av abonnemang och beställningar samt tillhandahåller kundservice på svenska, finska, engelska, tyska och franska.