Julpost 2019

Skicka dina julhälsningar och paket så de hinner fram i tid.

Här nedan hittar du information om när du senast behöver posta dem för att de ska komma fram i tid.

En julhälsning är ett kort eller ett brev med rabatterat julporto värt 0,90 € och kan skickas inom Åland, Finland eller Sverige. Julportot börjar gälla från och med 22 november. Till övriga Norden och Europa är portot 1,70 €. Till alla övriga delar av världen är portot 1,80 €. För att räknas som julhälsning får försändelsen väga högst 20 g.

Inlämning av julpost, senast: 

  Julhälsning med julporto Julpaket
Åland 13.12 19.12
Finland 11.12 13.12
Sverige 11.12 11.12

Inlämning av brev utrikes, senast: 

  Priority Economy
Sverige 13.12 11.12
Övriga Norden 13.12 11.12
Övriga Europa 11.12 4.12
Kanada, USA 4.12 28.11
Övriga länder 2.12 27.11

Julporto:

Julporto gäller från 22.11 till och med senaste postningsdag Julporto  
Åland, julporto 0,90 €  
Finland, julporto 0,90 €  
Sverige, julporto 0,90 €  
Övriga Norden och Europa 1,70 €  
Övriga världen 1,80 €  

Inlämning av julpaket utrikes, senast: 

  Priority Economy
Sverige   11.12
Övriga Norden 12.12  
Övriga Europa 10.12  
Kanada, USA 3.12  
Övriga länder 3.12  

Värdet på valörlösa frimärken har följande motsvarighet:

  • Lokalpost = 50 g priority Åland: 1,40 €
  • Inrikes = 50 g priority Finland: 1,60 €
  • Europa = 20 g priority Norden Europa: 1,70 €
  • Världen = 20 g priority Övriga världen: 1,80 €
  • 1 klass = 1,40 €
  • 2 klass = 1,20 €
  • Julpost = 0,90 €

Mera information om övriga priser och porton hittar du på alandpost.ax