Julpost 2020

Skicka dina julhälsningar och paket så de hinner fram i tid.

Här nedan hittar du information om när du senast behöver posta dem för att de ska komma fram i tid. Observera! Leveranstiderna till utlandet garanteras inte med anledning av pandemin som kan orsaka oförutsedda hinder i de internationella transporterna.  Kontrollera aktuella landspecifika begränsningar på www.alandpost.ax

En julhälsning är ett kort eller ett brev med rabatterat julporto värt 0,90 € och kan skickas inom Åland eller Finland . Julportot börjar gälla från och med 20 november. Till Norden och Europa är portot 2,00 €. Till alla övriga delar av världen är portot 2,20 €. För att räknas som julhälsning får försändelsen väga högst 20 g.

Inlämning av julpost, senast: 

  Julhälsning med julporto Julpaket
Åland 14.12 18.12
Finland 11.12 14.12
     

Inlämning av brev utrikes, senast: 

  Priority Economy
Sverige/Danmark 10.12/4.12 7.12/27.11
Övriga Norden 10.12 8.12
Övriga Europa 4.12 2.12
Kanada, USA 12.11 5.11
Övriga länder 12.11 5.11

Julporto:

Julporto gäller från 20.11 till och med senaste postningsdag Julporto  
Åland, julporto 1,00 €  
Finland, julporto 1,00 €  
Sverige 2,00 €  
Övriga Norden och Europa 2,00 €  
Övriga världen 2,20 €  

Inlämning av julpaket utrikes, senast: 

  Priority Economy
Sverige   7.12
Övriga Norden 10.12  
Övriga Europa 4.12  
Kanada, USA    
Övriga länder 12.11  

Värdet på valörlösa frimärken har följande motsvarighet:

  • Lokalpost = 50 g priority Åland: 1,70 €
  • Inrikes = 50 g Finland: 1,80 €
  • Europa = 20 g priority Norden Europa: 2,00 €
  • Världen = 20 g priority Övriga världen: 2,20 €
  • 1 klass = 1,70 €
  • 2 klass = 1,40 €
  • Julpost = 1,00 €

Mera information om övriga priser och porton hittar du på alandpost.ax