Postkontor och postombud

Det finns 18 postkontor och ombud på Åland med egen datumstämpel. Du kan samla på stämpelavtryck från samtliga postkontor.

Läs mer om hur du samlar bildmotivstämplar och postkontorstämplar

Postkontor

Besök alandpost.ax för närmare information om öppettider och avgångstider för posten. 

22100 MARIEHAMN

Besöksadress: Nygatan 6

22110 MARIEHAMN (Postterminalen Sviby)

Besöksadress: Flygfältsvägen 10

22820 KUMLINGE

Besöksadress: Kumlingeby

22730 KÖKAR

Besöksadress: Karlby

Postombud

22920 BRÄNDÖ (Lantbrevbärare)

Besöksadress: Finnvik, Brändöby

22270 ECKERÖ (Postombud, Käringsund Resort & Conference )

Besöksadress: Käringsundsvägen 194

22830 ENKLINGE (Lantbrevbärare)
 

22710 FÖGLÖ (Postombud, Föglöbutiken)

Besöksadress: Tingsvägen 6

22340 GETA (Postombud, Getaboden)

Besöksadress: Butikstorget

22410 GODBY (Postombud, F:ma Erik Mattsson)

Besöksadress: von Knorringsvägen 2


22240 HAMMARLAND (Postombud, F:ma Hugo Andersson)

Besöksadress: Mörbyvägen 1

22150 JOMALA (Postombud, Ombudet i Maxinge)

Besöksadress: Sparvägen 1

22840 LAPPO (Postombud, Lappo handelslag)

Besöksadress: Finnviken, Lappo

22610 LEMLAND (Postombud, Kea-Market)

Besöksadress: Norrbyvägen 20

22630 LUMPARLAND (Postombud, Matboden i Lumparland)

Besöksadress: Lumpovägen 22

22720 SOTTUNGA (Postombud, Siv & Leena)

Besöksadress: Sottunga bykärna

22530 SUND (Postombud, Baka)

Besöksadress: Tosarbyvägen 5

22550 VÅRDÖ (Postombud, Vårdö närbutik)

Besöksadress: Drottning Kristinas gata 19 (Vargata torg)