Stämpling Åland Post Frimärken

Prislista för stämpling och övriga tjänster

Åland Post Frimärken erbjuder flera olika filatelistiska tjänster, bland annat handstämpling, klistring och adressering. Här under hittar du en översikt och prislista för de olika tjänsterna som gäller från och med 2 februari 2021.   

Service Pris
Stämpling av färdigt frankerade och adresserade brev och kort  OBS!*

Gratis upp till 2 postkontorstämplar per inlämningstillfälle*, nästföljande stämpel debiteras 1,90€/postkontor

Stämpling av lösa frimärken med datumstämpel Mariehamn eller Mariehamn-postterminalen

0,10 €/märke + returporto

 

Stämpling av lösa frimärken, olika postkontor 

0,10€/märke + 1,90€/postkontor
+ returporto

Klistring av frimärken på kuvert/kort

0,15€/märke

Tryckning av frankeringsetiketter med ett värde under 1,00€

0,10€/märke

Handskriven adressering på kuvert

1,50€/kuvert

Så här gör du:

Skicka in dina brev och kort till oss för stämpling med anvisningar om dina önskemål och dina kontaktuppgifter samt eventuellt kundnummer. Eventuella tjänster faktureras och postas till dig efter utförd behandling. 

Motiven på de olika datumstämplar och bildmotivstämplar som finns att välja mellan hittar du här.

Adress: Åland Post Frimärken, Postbox 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland

Frågor? Kontakta oss: stamps@alandpost.com 

* Observera! Vid inlämning av fler än 30 stycken kort och brev som ska stämplas filatelistiskt vid ett och samma tillfälle, debiteras du 0,10 €/försändelse som överstiger minimiantalet. 

Beställning av samtliga postkontor- och bildmotivstämplar Pris 
Inlämning av 22 färdigt frankerade kuvert. Endast stämpling.  25€
Inlämning av 22 kuvert, frankering och stämpling

25€ + klistring 0,15€/märke + porto

Beställning av 22 kuvert, frankering och stämpling 25 € + kuvert á 1,00€/st + porto

Åland Post Frimärken förbehåller sig rätten att ändra ovanstående villkor.