Ålands landskapsfågel havsörnen flyger över årets Europa-frimärke

Havsörn_frimarke

Den 9 maj utkommer årets bidrag till den populära frimärksserien Europa, vars tema 2019 är nationalfåglar. Ålands landskapsfågel är den mäktiga havsörnen som flyger med breda vingar över det åländska Europa-frimärket.   

Havsörnen (Haliaeetus albicilla) är en imponerande stor rovfågel med ett vingspann som kan bli upp till 2,5 meter. Den häckar i stort sett över hela Åland, men den tätaste stammen finns på Föglö i den åländska skärgården.

Havsörnen betraktas som en särskilt skyddsvärd art på Åland, vilket betyder att örnarna eller deras livsmiljö inte får skadas eller påverkas utan Ålands landskapsregerings tillstånd. Havsörnsstammen var nära utrotning på 1970-talet på grund av miljögifter, men Hanna Kondelin, naturvårdsintendent vid Ålands landskapsregerings Miljöbyrå, berättar att idag mår havsörnen riktigt bra på Åland. Vid senaste inventeringen 2018 hittades 123 bebodda revir och antalet flygga ungar var 95.  2017 hittades 5 havsörnar med fågelinfluensa, men detta torde inte ha desto större påverkan på stammen i landskapet, menar Hanna. Blyförgiftade fåglar hittas också några stycken varje år, men överlag är havsörnen en bra symbol för ett lyckat naturskydd.

Den svenska konstnären Lars Sjööblom står bakom frimärkets utformning, som är baserat på en förlaga fotograferad av Anders Blomdahl.  

Utgivningsdag9.5.2019
KonstnärLars Sjööblom
Upplaga100 000
ValörLokalpost (1,40 €)
Pris FDC2,20 €
Frimärksstorlek40 x 26 mm
Arkstorlek2 x 16 frimärken
Papper110 g/m²
Perforering13 per 2 cm
Tryckmetod5-färgsoffset
TryckeriCartor Security Printing