Färgglatt husmode från förr pryder åländskt Sepac-frimärke

Gamla bostadshus_frimarke

Den 9 maj lyfter Åland Post fram fenomenet ”kjol och blus-hus”, ett husmode på Åland runt sekelskiftet 1900, på sitt frimärke i de små postverken i Europas frimärksserie Sepac, vars tema 2019 är gamla bostadshus.  

Under 1800-talet utvecklades såg- och träindustrin som gjorde det möjligt att köpa industriellt framtaget hyvlat virke och det blev då populärt på Åland att bygga hus med en vindsvåning som panelades med hyvlad spont, vilket också husens verandor försågs med. Träpanelerna målades i oljefärg, oftast i ljusgrön eller ljusgrå färg, medan den timrade och ohyvlade huskroppen rödmyllades. Detta färgmode var levande framför allt kring 1900 fram till första världskriget och lär ha kommit till Åland med österbottniska hantverkare. Idag finns endast ett tiotal exemplar bevarade på den åländska landsbygden.

Ett av dem är mangårdsbyggnaden för bondehemmanet Jonesas i Önningeby, Jomala. Husets sista beboare dog 1980 och idag ägs huset av Önningeby hembygdsförening. Enligt frimärkskonstnären Kjell Ekström härstammar mangårdshusets stomme troligen från 1800-talets mitt. Vindsvåningen byggdes till under 1900-talets första decennium. Husets planlösning tyder på ett mera välbärgat hemman; Salen och en långsmal farstu befinner sig i mitten, vilka flankeras av två kamrar till vänster och storstuga, köket, till höger.  Vanligast förekommande var parstugan där sal och storstuga placerades på varsin sida om farstun. Kjell avslöjar också att hembygdsföreningen planerar att öppna upp huset för guidade visningar under 2019. Husets sal har nyligen renoverats och man har bl.a. tagit fram trätaket och förnyat fönster.

Utgivningsdag9.5.2019
KonstnärKjell Ekström
Upplaga100 000
ValörEuropa (1,70 €)
Pris FDC2,50 €
Frimärksstorlek40 x 26,6 mm
Arkstorlek2 x 16 frimärken
Papper103 g/m²
Perforering14 per 2 cm
Tryckmetod4-färgsoffset
TryckeriSouthern Colour Print