Frimärke uppmärksammar biodlingen på Åland

Den 28 maj 2018 uppmärksammar Åland Post den åländska biodlingen.  Bina är mycket värdefulla för frukt- och bärodlingarna på ön, så det är förstås bland äppelblommorna vi hittar honungsbiet, utformat av den svenska konstnären Torbjörn Östman.

De åländska bina är eftertraktade då de är ovanligt friska. Det beror bland annat på att man har lyckats hålla Åland fritt från det fruktade varroakvalstret som på kort kan förstöra hela bisamhällen och är en plåga för biodlare i alla delar av världen. Efter idogt påtryckningsarbete från bland annat Ålands biodlarförening gav EU-kommissionen hösten 2013 Åland status som varroafri region och import av bin till Åland är därmed förbjudet. Helt varroafria anses idag endast Åland, Isle of Man, Australien och Island vara. Alla bisamhällen på Island är emellertid importerade från Åland.

Biodling kom igång på Åland i slutet av 1800-talet och idag finns det ca 80 odlare, varav de flesta är hobbyodlare. Merparten av de runt 950 bisamhällena är placerade i anslutning till frukt- och bärodlingar för pollinering.

Utgivningsdatum28.5.2018
KonstnärTorbjörns Österman
Upplaga130 000
ValörInrikes (1,50 €)
Pris FDC2,25 €
Frimärkets storlek35 x 35 mm
Arkets storlek2 x 15 frimärken
Papper110 g/m2
Perforering13 per 2 cm
Tryckmetod4-färgsoffset
TryckeriCartor Security Printing