Frimärken från Åland speglar årstidernas variation

Four seasons

Den 4 september bjuder årets frimärkshäfte på en årstidsvandring genom Esplanaden i Mariehamn, lindallén som gett staden epitetet de tusen lindarnas stad. Den kilometerlånga Esplanaden är ett populärt gångstråk året runt.

Redan när Mariehamn grundades 1861 ingick i stadsplanen en nord-sydlig och en öst-västlig esplanad. Den senare som löper från Västra hamnen till torget i centrum har blivit den dominerande och i skärningspunkten mellan de norra och västra esplanadgatorna ligger Mariehamns kyrka.

Esplanaden består av ca. 320 parklindar (Tilia x europaea). Länge bestod dock allén av alar, björkar och tallar. I början av 1900-talet planterades de första lindarna, något som debatterades intensivt när det begav sig mellan de som förespråkade ädelträd i snörräta rader på välansade gräsmattor mot dem som tyckte att allén skulle förbli en naturlig slåtteräng. De äldsta träden som är över 100 år finns idag i östra delen av Esplanaden medan lindarna närmare Västra hamnen är runt 35–40 år gamla. Trädens kondition är inte den bästa idag och åtgärder för en förnyelse håller på att genomföras.

Längs Esplanaden finns flera konstverk utplacerade. Det nyaste är ett minnesmärke från 2018 av Juha Pykäläinen över Gunnar och Ellen Eklund, medgrundare till rederi Viking Line. Förstadagsstämpeln pryds av en annan stenskulptur som är placerad intill Mariehamns kyrka. Uppförd 1991 anspelar formen på Ukri Merikantos skulptur Anadyomene på fredens öar.

Utgivningsdag4.9.2020
FotografKjell Söderlund
Upplaga32 000 häften
Valör8 x Lokalpost (12,00 €)
Pris FDC6,80 €
Frimärksstorlek35 x 28,8 mm
Arkstorlek181 x 62 mm
Papper110 g/m²
Perforering13 per 2 cm
Tryckmetod4-färgsoffset
TryckeriCartor Security Printing