Hackspettar pryder frankeringsetiketter från Åland

Den 1 februari 2019 utkommer en ny motivserie på Ålands Posts frankeringsetiketter. Fyra vanliga hackspettar följer upp orkidéserien och den svenska djur- och naturkonstnären Bo Lundwall fick uppdraget att fånga fåglarnas karaktärer.

  
De fyra hackspettsarterna som pryder 2019 års frankeringsetiketter är större hackspett (Dendrocopos major), mindre hackspett (Dendrocopos minor), gråspett (Picus canus) och spillkråka (Dryocopus martius).

Den större hackspetten är vår vanligaste hackspettsart och den häckar i all slags skog. Till utseendet är den svartvit med grannröd undergump. Födan består främst av insekter och smådjur, på vintern äter den barrträdens kottfrön. På förstadagsbrevet ser vi också hackspettens ”kottsmedja” som består av en barkspringa där hackspetten kilar fast kottarna för att sedan hacka upp fjällen och plocka ur fröna.

Den mindre hackspetten är vår minsta hackspett. Ryggen är svartvitbrokig och endast hanen har en röd fläck. Den livnär sig på vedlevande insekter som den gärna söker i murkna träd och trivs bäst i gamla lövrika skogar, vilket också gråspetten gör. Gråspetten är grön i färgen och förväxlas lätt med gröngöling som dock är större och inte förekommer alls på Åland. Spillkråkan är en art som ökat. Den är en ljudlig fågel vars trumningar kan höras på långa avstånd.

Åland Post Frimärken säljer en serie frankeringsetiketter med de fyra olika motiven. Valören är densamma på alla etiketter.

Utgivningsdatum1.2.2019
KonstnärBo Lundwall
Seriens valör 4 x 1,60 €
Pris FDC7,20 €
Storlek 56 x 25 mm
Papper40 gms termopapper
Tryckmetod4-färgoffset
TryckeriWalsall Security Printing