SKONERTSKEPPET MOZART OCH FYRMASTBARKEN VIKING KRÖNER SEGELFARTYGSSERIEN

sailing ships Mozart and Viking

Den 3 februari utkommer den sjätte och sista delen i den populära frimärksserien Segelfartyg från Åland Post. Konstnären Allan Palmer knyter ihop säcken med två frimärken tillägnade skonertskeppet Mozart och fyrmastbarken Viking, vilka representerar de sista djupsjöseglarna på den berömda vetetraden mellan Europa och Australien.

Barkentinen Mozart byggdes 1904 i Skottland för ett tyskt rederi och var egentligen olämplig för långfart med sin riggtyp som gjorde den långsam och svårhanterlig. Fram till första världskriget seglade fartyget salpeter från Chile och Peru till Europa. Fartyget tillföll Frankrike som krigsskadestånd som 1922 sålde det till den åländske redaren Hugo Lundqvist. Fartygets sista Australienfärd 1935 slutade med beslut om skrotning efter en 110 dagars hård hemresa med stora haverier på däck och rigg. På frimärket syns Mozart på hemväg i engelska kanalen där Dovers vita klippor anas i bakgrunden.

Den fyrmastade barken Viking byggdes 1907 i Köpenhamn som skolfartyg för danska handelsflottan. 1929 köpte den åländska segelstorredaren Gustaf Erikson fartyget som hann med flera världsomseglingar fram till kriget. 1946 begav sig Viking ut på sina sista seglatser och den sista vetelasten lossades i London 1948. Allan Palmer valde att avbilda skeppet under den ovanligt långa sista seglatsen som tog 139 dygn med mycket hårt väder från Australien. Dessutom har långfärden en alldeles egen speciell plats hos konstnären då hans far var styrman på fartyget och hans blivande mor en av passagerarna ombord. Barken såldes 1951 till Göteborgs stad i vars hamn den ännu ligger.

Frimärkena kompletteras av ett förstadagsbrev och två maximikort som visar traditionella skeppsporträtt av fartygen samt samlarblad med bakgrundsinformation om varje fartyg och frimärkena stämplade med förstadagsstämpel. Samlarbladen är framtagna i samarbete med Ålands Sjöfartsmuseum.

 

Utgivningsdag3.2.2020
KonstnärAllan Palmer
Upplagor2 x 90 000
Valörer1,30 € & 1,80 €
Pris FDC3,90 €
Frimärksstorlek40 x 30 mm
Arkstorlek2 x 12 frimärken
Papper110 g/m²
Perforering12 per 2 cm
Tryckmetod4-färgsoffset
TryckeriCartor Security Printing