Tre skogsinvånare pryder frimärkshäfte från Åland Post

Den 15 september utkommer frimärken med däggdjuren skogshare, vessla och mårdhund vilka är allmänt förekommande i de åländska skogarna. Frimärkena ingår i årets frimärkshäfte och är målade av Bo Lundwall, en av Sveriges främsta djur- och naturkonstnärer.

Skogshare (Lepus timidus) och vessla (Mustela nivalis) är ursprungliga arter som förekommer över hela Åland. Båda djuren byter färg med årstiderna och på frimärkena har de avbildats sommartid. Skogsharen är skogens sprinter och en växtätare, vesslan däremot är Nordens minsta landrovdjur. Vesslan är mycket lik hermelinen, men något mindre, har kortare svans och saknar hermelinens svarta svansspets. Dess litenhet visar konstnären Bo Lundwall genom placeringen av den intill några gullvivor, Ålands landskapsblomma.

Mårdhunden (Nyctereutes procyonoides) är ungefär i storlek med en räv och liknar en tvättbjörn. Bo valde att avbilda den med vinterpäls eftersom den då är som finast i pälsen. Mårdhunden är en främmande art som vandrat in från öst och förekommer på Åland sedan 1970-talet. Den är en allätare som kan orsaka skada bland inhemska fåglar och sprida allmänfarliga sjukdomar som rabies. Mårdhund får därför jagas året om. Skogsharen får jagas under vinterhalvåret medan vesslan är fridlyst.

Utgivningsdag15.9.2017
KonstnärBo Lundwall
Upplaga50 000
Valör9 x Lokalpost (9,90 €)
Pris FDC4,00 €
Frimärkets storlek36,5 x 31,9 mm
Häftets storlek129,5 x 107 mm
Papper110 g/m2
Perforering13 per 2 cm
Tryckmetod4-färgsoffset
TryckeriCartor Security Printing