Vineta och Parma på tur i den åländska frimärksserien segelfartyg

Den 1 februari 2019 utkommer den femte och nästsista delen i frimärksserien segelfartyg. Segelfartygen behöll ännu under mellankrigstiden sin popularitet på Åland och två av dem, skonerten Vineta och fyrmastbarken Parma, har fått nytt liv genom konstnären Allan Palmers frimärken.   

Sjöhandeln fick efter första världskriget ett uppsving och bland annat byggandet av segelfartyg upplevde en kortvarig renässans på Åland. Mellankrigstidens största åländska bonderederi Varvs- & Rederiaktiebolaget Viking bildades 1917 i Saltvik. Rederiets enda nybygge blev den tremastade skonerten Vineta som sjösattes i november 1919. Efter åtta års seglation i Östersjö- och Nordsjöfart strandade fartyget i en svår vinterstorm och blev vrak på Gotland. Samma år 1927 upplöstes Vikingbolaget då styrelsen ansåg att tiden för de mindre segelfartygen var förbi. De nya tiderna märks också på frimärket där Allan Palmer har målat Vineta med regnvåta segel i stiltje som blir passerat av ett fullastat ångfartyg.

Fyrmastbarken Parma är känd för att ha gjort 1900-talets snabbaste seglats från Australien till Storbritannien; 1933 tog resan till England endast 83 dygn och en av Ålands mest berömda sjökaptener Ruben de Cloux stod vid rodret. Kaptenen hade 1931 bildat ett av Ålands sista partrederier för att köpa Parma av Hamburg-rederiet F.Laeisz. Fartyget var byggt 1902 i Glasgow och hette ursprungligen Arrow. Till frimärket valde Allan att måla Parma på sin rekordresa där fartyget går för fulla segel i 12–15 knop på väg mot Kap Horn. En olycka i Glasgow 1936 blev slutet för fartygets seglingsera.

Till frimärkena hör maximikort som visar traditionella skeppsporträtt av fartygen och samlarblad. Bladen är framtagna i samarbete med Ålands Sjöfartsmuseum och innehåller bakgrundsinformation om varje fartyg och frimärkena stämplade med förstadagsstämpel. Ett album med frimärksseriens samlarblad finns att köpa från Åland Post Frimärken och upplagan är begränsad till 1500 exemplar.
 

Utgivningsdag1.2.2019
KonstnärAllan Palmer
Upplagor2 x 110 000
Valörer1,40 € & 1,60 €
Pris FDC3,80 €
Frimärksstorlek40 x 30 mm
Arkstorlek2 x 12 frimärken
Papper110 g/m²
Perforering12 per 2 cm
Tryckmetod4-färgsoffset
TryckeriBpost