Bildmotivstämplar på Åland

Åland Post Frimärken erbjuder stämpling av dessa bildmotivstämplar och postkontorstämplar. 

Bildmotivstämplar (fem olika motiv)

Eckerö post- och tullhus (i bruk året runt)

Kastelholms slott (i bruk året runt)

Hammarland, Märket (i bruk året runt)

Mariehamns Camping (i bruk 2.5.-31.8.)


Julen (i bruk från ca. 22.11-31.12)

Åland Christmas cancel

 

Postkontorstämplar (18 olika datumstämplar)

Orter som går att välja är: Jomala, Hammarland, Godby, Geta, Föglö, Enklinge, Eckerö, Brändö, Sottunga, Mariehamn, Mariehamn Postterminalen, Lumparland, Lemland, Lappo, Kökar, Kumlinge, Vårdö och Sund.

OBS! Ödkarby-stämpeln togs ur bruk 30 september 2021.  

 

Datumstämplar Åland Post

Så här beställer du postkontors- och bildmotivstämplar

Skicka in dina brev och kort till oss med anvisningar om dina stämplingsönskemål och dina kontaktuppgifter samt eventuellt kundnummer.

Adress: Åland Post Frimärken, PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland

Prislista: Här hittar du vår prislista för stämpling  

Frågor? Kontakta oss på Åland Post Frimärken 

Så här beställer du en komplett stämpelsamling 

För dig som önskar få alla åländska stämplar från samtliga postkontor, inklusive bildmotivstämplar. Välj mellan följande alternativ:

  1. Skicka in till oss 22 färdigt frankerade kuvert. Kuverten behöver frankeras med minst priorityporto. Vi stämplar dina kuvert och postar dem till dig i ett ytterkuvert. 
  2. Skicka in till oss 22 kuvert som vi frankerar och stämplar med de olika stämplarna och postar dem till dig i ett ytterkuvert. 
  3. Beställ 22 kuvert á 1,00 €. Vi  frankerar, stämplar dem med de olika stämplarna och postar dem i ett ytterkuvert till dig. 

Alternativ 1 kostar 25,00 € för leverans och orderhantering. Priset är detsamma oberoende av hur många stämpeluppsättningar du beställer. En faktura postas till dig efter utförd behandling. 

För prisuppgifter för alternativ 2 och 3, vänligen kontakta oss på Åland Post Frimärken.

Porton:

Åland: 1,90 €, Finland 2,00 €, Norden, Europa: 2,20 €, övriga världen: 2,40 €.