Förstadagsstämplar 2022

1.2. Veterantraktorer

Åland first day cancel 2022 veteran tractor wheel

1.2. Frankeringsetiketter, 100 år av egensinne

Åland 2002 First day cancel a century of wilfulness jubilee logo

25.3. Segelpaviljongen

Åland 2022 first day cancel Lars Sonck architect of ÅSS pavilion

25.3. Discgolf

Åland 2022 first day cancel disc golf

25.3. Helsak, säg det med ett kort

Åland 2022 first day cancel postal stationery cards lighthouse

9.5. Europa - sagor & sägner 

Åland 2022 first day cancel sjöåret

9.6.  Åland contemporary

Åland 2022 first day cancel contemporary art

9.6. Ålands självstyrelse 100 år 

Åland 2022 first day cancel with drone and windmill

6.9. Sepac - lokalproducerade drycker

Åland 2022 first day cancel  sea buckthorn press

6.9. Fästingforskning

Åland 2022 first day cancel borrelia research tick

20.10. Hare

Åland 2022 first day cancel hare

20.10. Julen 2022

Åland 2022 first day cancel Christmas